Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Bloedonderzoek kinderen en baby’s bij ZekerWeten

Bloedafname

Bloedonderzoek bij kinderen en baby’s

Bloedonderzoek bij kinderen is soms nodig voor nader onderzoek. Hieronder leest u hoe de bloedafname bij kinderen gaat en krijgt u enkele praktische tips om uw kind zo goed mogelijk hierop voor te bereiden.

Over het onderzoek

Bij jonge baby's wordt bloed afgenomen uit het hieltje. Daarbij ligt uw kind op een tafel. Bij iets oudere baby’s wordt meestal bloed geprikt in de vinger. De bloedafname bij oudere kinderen gebeurt in de vinger, arm of op de handrug. De keuze voor de vinger, arm of handrug hangt af van de hoeveelheid bloed die nodig is voor het onderzoek.

Bloedprikken kan voor kinderen best spannend zijn. Vertel uw kind daarom vooraf wat er gaat gebeuren. Bespreek eventueel met de medewerker bloedafname wat u kunt doen om uw kind gerust te stellen en zo goed mogelijk te begeleiden tijdens het bloedonderzoek. Kinderen die groot genoeg zijn, kunnen bij de ouder op schoot zitten. We kunnen ook gebruik maken van een zalf om de bloedafname minder gevoelig te maken door de bovenste huidlaag te verdoven. 

Bij bloedprikken in de arm of het handje krijgt uw kind eerst een elastische band (stuwband) om de arm om het prikken te vergemakkelijken. Als uw kind in uw vinger of duim knijpt, wordt het bloedvat beter voelbaar. Met behulp van een kleine naald prikken we vervolgens in de ader, waarna de benodigde buisjes worden gevuld met bloed. Tijdens het aanprikken van het bloedvat is het van belang dat uw kind de arm goed stil houdt. Het aanprikken van het bloedvat kan als pijnlijk worden ervaren. Als de naald eenmaal is ingebracht, geeft het vullen van de buisjes geen pijnlijk gevoel.

Het hieltje en de vinger kunnen bij bloedprikken niet worden verdoofd. De prikplaats wordt schoongemaakt, waarna we met behulp van een 'prikpennetje' een gaatje in de hiel of vinger maken. Door vervolgens op de hiel of vinger te drukken, worden de druppels bloed opgevangen in kleine buisjes. Het prikken in de huid kan uw kind als pijnlijk ervaren. Het drukken op de hiel of vinger is niet pijnlijk voor uw kind, maar voelt misschien niet prettig. Na controle van de prikplaats wordt een pleister op het wondje geplakt.

Na het prikken
Na de prik mag uw kind een klein cadeautje uitzoeken. Praat met uw kind nog even na over het prikken. Zo helpt u uw kind het beste om deze ervaring te verwerken.

Praktische tips

  • Het bloedprikken is minder angstig voor uw kind als u van tevoren vertelt wat er gaat gebeuren. Als het kind ontspannen is, doet de afname vaak minder pijn. Het is prettig voor het kind als er een vertrouwd persoon bij de bloedafname aanwezig is.
  • Oefen, als dat passend is bij de leeftijd van uw kind, dat uw kind zich ‘zo slap als een puddinkje of gekookte spaghetti’ maakt. Focus daarbij op de armen. Zo leert uw kind zich ontspannen en is de prik minder pijnlijk.
  • Kinderen kunnen bij extreme angst ook worden doorverwezen naar de pedagogisch medewerker, die oefent met foto’s en materialen. Hiervoor kan, zonder verwijzing, een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor contact opnemen met ZekerWeten via telefoonnummer 088 - 005 7777.

Afspraak maken

U kunt tijdens de openingstijden het beste terecht op de locaties van ZekerWeten in Rijnstate Arnhem, Rijnstate Elst, Rijnstate Zevenaar of Rijnstate Arnhem-Zuid. Op deze locaties zijn speciale kinderprikkamers ingericht en kunnen wij extra tijd en aandacht besteden aan uw kind. De ervaring leert dat de middag hiervoor het meest geschikt is. U kunt ook op afspraak terecht. 
Klik hier voor het maken van een afspraak op de locaties Rijnstate Arnhem, Arnhem-Zuid, Zevenaar.
Afspraak maken in Rijnstate Elst? Klik hier.

Goed om te weten

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.
Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.
Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.
Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Bezwaar inzage door Rijnstate specialist
Uitslagen van diagnostisch onderzoek uitgevoerd door ZekerWeten (aangevraagd door uw huisarts of andere zorgverlener) worden opgenomen in uw Rijnstate patiëntdossier.
Als u verwezen wordt naar een Rijnstate specialist kan hij/zij deze diagnostiek uitslagen inzien in uw Rijnstate patiëntdossier. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt door de medisch specialist(en) waarnaar u verwezen bent. Als u bezwaar heeft tegen inzage door deze specialisten kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of bij het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Het bezwaar kan ook op dezelfde wijze weer worden ingetrokken. Meer informatie over uw Rijnstate patiëntdossier vindt u op Uw medisch dossier (rijnstate.nl)

Merel

Het lukte ze telkens om ons op ons gemak te stellen.

- Merel
Lees het verhaal van Merel