Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Laboratoriumonderzoek bij ZekerWeten

Bloedafname

Laboratoriumonderzoek

In het laboratorium wordt lichaamsmateriaal onderzocht. Door middel van dit onderzoek kunnen we een diagnose stellen en beslissen welke behandeling voor u het beste is. ZekerWeten maakt voor diagnostiek gebruik van verschillende laboratoria. Elk laboratorium heeft zijn eigen expertise en onderzoeken.

De laboratoria

  • In het Medisch Microbiologisch en Immunologisch Laboratorium (MIL) in Velp wordt onderzoek verricht naar infectieziekten en auto-immuunziekten. Het lichaamsmateriaal dat wordt onderzocht, is onder andere urine, sputum, feces of pus.
  • De medewerkers van het Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium in Arnhem (KCHL) onderzoeken in opdracht van uw (huis)arts hoe uw bloed, urine of andere lichaamsvloeistof eruitziet. Zo kan de arts nagaan of u een ziekte heeft of hoe de ziekte zich ontwikkelt. Ook kan de arts zien of de behandeling aanslaat of bijgesteld moet worden.
  • In het Laboratorium voor Pathologie in Arnhem wordt vooral cel- en weefselonderzoek gedaan. Dit onderzoek helpt bij het stellen van een precieze diagnose. Weefselonderzoek (histologie) wordt gedaan op biopten en weefsels van (delen van) organen. Deze worden door de patholoog met verfijnde onderzoekstechnieken microscopisch bekeken. Bij celonderzoek (cytologie) gaat het vaak om uitstrijken uit vochten (urine, buikvocht en dergelijke) en puncties. Een bekend voorbeeld hiervan is het onderzoek naar baarmoederhalskanker.
  • Het Laboratorium Klinische Farmacie doet onderzoek en metingen in verschillende lichaamsvloeistoffen, zoals urine en bloed. Door dit onderzoek kan behandeling en effectiviteit van medicijnen gevolgd worden. Daarnaast verricht het laboratorium onderzoek naar lichaamsvreemde stoffen zoals drugs, medicijnen en alcohol.

Hoge kwaliteit
ZekerWeten maakt gebruik van de laboratoria van topklinisch ziekenhuis Rijnstate. Zo bent u verzekerd van de beste zorg. Het MIL en KCHL zijn onderdeel van Rijnstate. Het Laboratorium voor Pathologie in Rijnstate maakt deel uit van een samenwerking tussen drie ziekenhuizen (zie website Pathologie-DNA).

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.

Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.

Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.

Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.