Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Bloedonderzoek bij ZekerWeten

Bloedafname

Bloedonderzoek

Uw zorgverlener wil uw bloed laten onderzoeken met een of meerdere bloedtesten. U kunt daarvoor bloed laten afnemen bij ZekerWeten.

Uw bloed kan om verschillende redenen worden onderzocht. Bijvoorbeeld om te achterhalen of er afwijkingen in uw bloed zijn die typerend zijn voor een bepaalde ziekte. Er kan ook onderzoek nodig zijn om te weten of u allergisch bent voor een bepaalde stof of om te controleren of uw organen goed werken. Ook vindt bloedonderzoek plaats om het verloop van een ziekte te volgen of om te kijken of een behandeling aanslaat. Daarnaast is het mogelijk preventief bloedonderzoek te laten doen om zo te achterhalen hoe het met uw gezondheid gesteld is.

Door bloedonderzoek is het ook mogelijk serologische en immunologische bepalingen te verrichten. Hierbij onderzoeken we uw bloed op de aanwezigheid van (auto-immuun) antistoffen. Zo kunnen we indirect een infectie of ziekte aantonen. Voorbeelden hiervan zijn de ziekte van Pfeiffer (Epstein-Barrvirus), ziekte van Lyme (bacterie Borrelia), hepatitis en reumatoïde artritis.

Over het onderzoek

Bloedonderzoek, bloedafname, bloedprikken

Bloedprikken gebeurt meestal in uw arm, terwijl u op een stoel zit. De medewerker bloedafname controleert of uw naam en geboortedatum overeenkomen met de Rijnstatekaart en het aanvraagformulier. Dit om er zeker van te zijn dat het aanvraagformulier met de aangevraagde testen bij u horen.

De medewerker bloedafname legt een strakke band aan om uw bovenarm om zo de aderen beter zichtbaar en voelbaar te maken. Soms wordt ook bloed afgenomen uit een ader op de handrug of uit de vinger. Zodra de afnameplek is gevonden, ontsmet de medewerker bloedafname het gebied rondom de ader. Er wordt een holle naald ingebracht en één of meer buisjes bloed afgenomen.Vanwege hygiënische redenen worden bij iedere afname nieuwe naalden en buizen gebruikt, zodat er geen kans op besmetting is.Het aantal buisjes dat wordt afgenomen, hangt af van de hoeveelheid en soort testen die moeten worden uitgevoerd.


Als de buisjes zijn gevuld, haalt de medewerker de naald uit de arm en drukt er een gaasje op. Dit mag u daarna nog even stevig aandrukken. U vermindert hiermee de kans op een blauwe plek. Na controle van de plek op uw arm waar bloed is afgenomen, plakt de medewerker een pleister op uw arm. De buizen bloed worden voorzien van een barcode-etiket met daarop uw gegevens.

Nadat bloed bij u is afgenomen, worden de buisjes met bloed in een laboratorium onderzocht en vergeleken met referentiewaarden. Dit houdt in dat er gekeken wordt of bestanddelen in uw bloed binnen vastgestelde grenzen vallen. Als dit niet zo is, dan spreken we van afwijkende bloedwaarden. U heeft dan een tekort of een overschot aan bepaalde stoffen.

Afspraak maken

U kunt voor bloedafname terecht op een van onze bloedafnamelocaties. U kunt ook op afspraak terecht.
Klik hier voor het maken van een afspraak op de locaties Rijnstate Arnhem, Arnhem-Zuid, Zevenaar.
Afspraak maken in Rijnstate Elst? Klik hier.

Sommige onderzoeken kunnen niet op alle bloedafnamelocaties of tijden worden uitgevoerd. Op uw aanvraag staat bij de test aangegeven of er sprake is van zo’n uitzondering. Bij twijfel kunt u bellen naar 088 - 005 7777.

Bloedafnamelocaties gesloten op feestdagen

De bloedafnamelocaties van ZekerWeten zijn op de onderstaande feestdagen gesloten. Op deze dagen is bloedafname aan huis ook niet mogelijk.

 • Eerste en tweede Paasdag
 • Koningsdag - 27 april
 • Bevrijdingsdag -  5 mei
 • Hemelvaartsdag
 • Eerste en tweede Pinksterdag
 • Eerste en tweede Kerstdag - 25 + 26 december 
 • Nieuwjaarsdag - 1 januari 

Tijd/duur van het onderzoek

De uitslag van de meeste bloedonderzoeken is binnen één tot drie dagen beschikbaar. Soms duurt het echter langer voordat een onderzoek is afgerond. Bij minder vaak voorkomende onderzoeken kan het een aantal weken duren voor de uitslag bekend is. 

Voorbereiding op het onderzoek

U ontvangt van uw zorgverlener een papieren aanvraagformulier of een digitaal bericht. Als er aanwijzingen zijn waarmee u rekening moet houden staat dit tevens op het aanvraagformulier of bericht vermeld.

Heeft u geen formulier of bericht ontvangen van uw zorgverlener dan heeft het laboratorium de aanvraag mogelijk al digitaal ontvangen. Bij uw bezoek aan onze bloedafnamelocatie zal de medewerker deze aanvraag opzoeken in een computersysteem.

Neem bij uw bezoek altijd uw Rijnstate kaart mee. Geen Rijnstate kaart? Neem dan uw identiteitsbewijs mee.
Heeft u een afspraak voor bloedprikken op de Rijnstate locaties Arnhem, Arnhem-Zuid of Zevenaar en geen Rijnstate kaart? Laat dan eerst een Rijnstate kaart maken bij de ontvangstbalie. Deze heeft u -samen met de QR code uit de bevestigingsmail- nodig om u aan te melden bij de aanmeldzuil. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met ZekerWeten via telefoonnummer 088 - 005 7777

Wat moet ik meenemen?

 • Een (ingevuld) aanvraagformulier.
  Heeft u geen formulier of digitaal bericht ontvangen van uw zorgverlener dan heeft het laboratorium de aanvraag mogelijk al digitaal ontvangen. Bij uw bezoek aan onze bloedafnamelocatie zal de medewerker deze aanvraag opzoeken in een computersysteem.

  Neem bij bezoek altijd uw Rijnstate-kaart mee. Geen Rijnstate-kaart? Neem dan uw identiteitsbewijs mee.
  Heeft u een afspraak voor bloedprikken op de Rijnstate locaties Arnhem, Arnhem-Zuid of Zevenaar en geen Rijnstate kaart? Laat dan eerst een Rijnstate kaart maken bij de ontvangstbalie. Deze heeft u -samen met de QR code uit de bevestigingsmail- nodig om u aan te melden bij de aanmeldzuil. 

Uitslag van het onderzoek

De huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt van ZekerWeten de uitslag van het onderzoek. Met hem of haar spreekt u af hoe en wanneer u de uitslag krijgt. 

Goed om te weten

Prikangst
Als u slecht tegen bloedprikken kunt of erg opziet tegen de bloedafname, bespreek dit dan met de medewerker bloedafname. De medewerker geeft u meer uitleg en neemt het traject stap voor stap met u door. Ook bespreekt de medewerker met u de mogelijkheden om de bloedafname minder gevoelig te maken, bijvoorbeeld door het gebruik van een verdovende spray. Op onze ziekenhuislocaties is het ook mogelijk om te liggen tijdens de bloedafname. De prikstoel wordt dan in een speciale ligstand gebracht. 

Complicaties
Het bloedprikken geeft meestal geen complicaties. Op de plaats van de prik kan wel een bloeduitstorting ontstaan. Deze plek kan hierdoor pijnlijk zijn. Dit neemt na enkele dagen vanzelf af. Sommige mensen worden licht in hun hoofd en hebben de neiging om flauw te vallen tijdens het prikken. Als u dit gevoel heeft, geeft u dit dan meteen aan bij de medewerker bloedafname. Zeer zelden treedt er een nabloeding op, voornamelijk bij mensen met stollingsstoornissen of bij gebruik van antistollingsmedicijnen. Geef ook dit van tevoren aan bij de medewerker bloedafname. Mocht er toch een nabloeding optreden, druk het wondje dan goed af en neem contact op met de medewerker bloedafname of uw huisarts.

Nuchter
Voor bloedprikken hoeft u meestal niet nuchter te zijn. Dat is afhankelijk van het soort bloedonderzoek dat er bij u gedaan wordt. Uw zorgverlener informeert u hierover voorafgaand aan het onderzoek. Als u nuchter moet zijn voor het bloedprikken, dan mag u de nacht vóór het bloedprikken niet eten, drinken en roken. Medicijnen mag u wel innemen. Het is belangrijk dat u zich hieraan houdt, omdat de uitslag van het onderzoek anders kan worden beïnvloed.

Thuis prikken
Als u om medische redenen niet in staat bent om zelf naar een prikpost te komen, kunt u uw behandelaar vragen of hij opdracht geeft aan ZekerWeten om u thuis te laten prikken.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.
Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.
Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.
Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Bezwaar inzage door Rijnstate specialist
Uitslagen van diagnostisch onderzoek uitgevoerd door ZekerWeten (aangevraagd door uw huisarts of andere zorgverlener) worden opgenomen in uw Rijnstate patiëntdossier.
Als u verwezen wordt naar een Rijnstate specialist kan hij/zij deze diagnostiek uitslagen inzien in uw Rijnstate patiëntdossier. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt door de medisch specialist(en) waarnaar u verwezen bent. Als u bezwaar heeft tegen inzage door deze specialisten kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of bij het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Het bezwaar kan ook op dezelfde wijze weer worden ingetrokken. Meer informatie over uw Rijnstate patiëntdossier vindt u op Uw medisch dossier (rijnstate.nl)