Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Luchtwegonderzoek bij ZekerWeten

Bloedafname

Luchtwegonderzoek

Heeft u last van een infectie aan uw luchtwegen, dan kan uw huisarts materiaal uit uw longen opsturen naar ZekerWeten voor onderzoek. In het laboratorium bekijken wij of er micro-organismen in uw longen zitten die de infectie veroorzaken en hoe deze te behandelen zijn.

Over het onderzoek

Uw huisarts neemt een uitstrijkje af van uw keel of keelneusholte (nasopharynx) of vraagt u om opgehoest slijm/speeksel uit de longen (sputum) in een potje op te vangen. De huisarts of de assistente strijkt voor de keeluitstrijk met een wattenstokje langs uw pharynxboog, diep in de keel. Dit doet geen pijn, maar kan wel een kokhalsreflex opwekken, wat u als vervelend kunt ervaren. Een nasopharynxuitstrijk wordt gemaakt door met een flexibele wattenstok diep uw neus in te gaan. Uw huisarts stuurt het materiaal vervolgens  op naar ZekerWeten.

Uitslag van het onderzoek

Wanneer u de uitslag van het onderzoek krijgt, hangt af van het soort onderzoek dat we moeten doen. Is er sprake van een bacteriële kweek, dan duurt dit drie tot vijf werkdagen, omdat bacteriën tijd nodig hebben om te groeien. Bij onderzoek naar virussen kijken we meestal naar de aanwezigheid van DNA van een bepaald virus. De uitslag van dat onderzoek is meestal na twee tot drie werkdagen bekend. De huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt van ZekerWeten de uitslag van het onderzoek. Met hem of haar spreekt u af hoe en wanneer u de uitslag krijgt. 

Goed om te weten

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.
Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.
Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.
Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Bezwaar inzage door Rijnstate specialist
Uitslagen van diagnostisch onderzoek uitgevoerd door ZekerWeten (aangevraagd door uw huisarts of andere zorgverlener) worden opgenomen in uw Rijnstate patiëntdossier.
Als u verwezen wordt naar een Rijnstate specialist kan hij/zij deze diagnostiek uitslagen inzien in uw Rijnstate patiëntdossier. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt door de medisch specialist(en) waarnaar u verwezen bent. Als u bezwaar heeft tegen inzage door deze specialisten kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of bij het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Het bezwaar kan ook op dezelfde wijze weer worden ingetrokken. Meer informatie over uw Rijnstate patiëntdossier vindt u op Uw medisch dossier (rijnstate.nl)