Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Weefsel- en celonderzoek bij ZekerWeten

Bloedafname

Weefsel- en celonderzoek

Over het onderzoek

Weefselonderzoek (histologie) wordt gedaan op biopten, verwijderde organen of delen van organen. Hier worden dunne plakjes (coupes) van gesneden, die door de patholoog met verfijnde onderzoekstechnieken microscopisch worden bekeken. Daarmee kan de patholoog onder andere bepalen welk ziekteproces gaande is in het onderzochte orgaan.

Celonderzoek (cytologie) wordt gedaan op uitstrijken, cellen verkregen uit vochten (zoals urine en buikvocht) en puncties. Het materiaal wordt op glaasjes uitgestreken, gekleurd en microscopisch bekeken. Een bekend voorbeeld van een cytologisch onderzoek is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker.

Veelvoorkomende onderzoeken

  • Bij weefselonderzoek betreft het vaak het verwijderen van een huidafwijking (bijvoorbeeld een moedervlekje).
  • Bij celonderzoek betreft het vaak een uitstrijkje van de baarmoederhals of een urineonderzoek.
  • Als uw huisarts dit aangeeft, krijgt u soms ook een aanvullend HPV-onderzoek. Dit is een onderzoek naar de aanwezigheid van het Humaan Papilloma Virus.

Afspraak maken

U kunt voor dit onderzoek een afspraak maken via uw huisarts.

Voorbereiding op het onderzoek

Een uitstrijkje wordt bij voorkeur gemaakt als u niet menstrueert.

Uitslag van het onderzoek

Een weefselonderzoek naar de huid (bijvoorbeeld een moedervlekje) kent een gemiddelde doorlooptijd van vijf werkdagen. Als er aanvullend onderzoek nodig is, duurt het langer voordat de uitslag bekend is. Onderzoek naar cellen uit urine, buikvocht en dergelijke duurt gemiddeld vijf werkdagen. Voor baarmoederhalsuitstrijkjes geldt een gemiddelde doorlooptijd van vijftien werkdagen. De huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt van ZekerWeten de uitslag van het onderzoek. Met hem of haar spreekt u af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Kosten van het onderzoek

De kosten die we hanteren voor de onderzoeken, zijn gelijk aan de geldende NZA-tarieven. Bijvoorbeeld:

  • Uitstrijk voor het bevolkingsonderzoek
    De kosten zijn voor rekening van de instantie die de patiënt uitnodigt. Het eventueel aanvullende HPV-onderzoek is voor rekening van de patiënt.
  • Curatieve uitstrijk
    De kosten worden in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt. Afhankelijk van uw ziektekostenverzekering kan dit ten laste komen van uw eigen risico.

Goed om te weten

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.
Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.
Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.
Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Bezwaar inzage door Rijnstate specialist
Uitslagen van diagnostisch onderzoek uitgevoerd door ZekerWeten (aangevraagd door uw huisarts of andere zorgverlener) worden opgenomen in uw Rijnstate patiëntdossier.
Als u verwezen wordt naar een Rijnstate specialist kan hij/zij deze diagnostiek uitslagen inzien in uw Rijnstate patiëntdossier. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt door de medisch specialist(en) waarnaar u verwezen bent. Als u bezwaar heeft tegen inzage door deze specialisten kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of bij het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Het bezwaar kan ook op dezelfde wijze weer worden ingetrokken. Meer informatie over uw Rijnstate patiëntdossier vindt u op Uw medisch dossier (rijnstate.nl)