Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Wondonderzoek bij ZekerWeten

Bloedafname

Wondonderzoek

Als een wond niet goed heelt of als deze ontstoken is, kan er sprake zijn van een infectie. Uw huisarts kan er dan voor kiezen om van de wond een uitstrijk te nemen en deze in te sturen voor de kweek. In het laboratorium wordt vervolgens gekeken of er micro-organismen aanwezig zijn die de infectie veroorzaken en hoe de infectie te behandelen is.

Over het onderzoek

Huid-, wond-, nagelonderzoek (kweek)

Uw huisarts neemt de kweek af van uw wond door met een wattenstok in of langs de wond te strijken. Als de wond veel vocht of pus bevat, kan dit ook met een spuit worden opgezogen. Vervolgens stuurt uw huisarts stuurt de kweken op naar ZekerWeten.

In het laboratorium wordt het materiaal onderzocht op micro-organismen. Bacteriën worden op kweek gezet. Virussen onderzoeken we met behulp van moleculaire technieken. Daarbij kijken we naar de aanwezigheid van DNA van een specifiek virus.

Uitslag van het onderzoek

Bij een bacteriële kweek duurt het drie tot vijf werkdagen voordat de uitslag van het onderzoek bekend is, omdat bacteriën tijd nodig hebben om te groeien. De uitslag van een onderzoek op virussen is meestal na twee tot drie werkdagen bekend. De huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd, ontvangt van ZekerWeten de uitslag van het onderzoek. Met hem of haar spreekt u af hoe en wanneer u de uitslag krijgt.

Goed om te weten

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine
Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.
Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.
Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.
Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Bezwaar inzage door Rijnstate specialist
Uitslagen van diagnostisch onderzoek uitgevoerd door ZekerWeten (aangevraagd door uw huisarts of andere zorgverlener) worden opgenomen in uw Rijnstate patiëntdossier.
Als u verwezen wordt naar een Rijnstate specialist kan hij/zij deze diagnostiek uitslagen inzien in uw Rijnstate patiëntdossier. Uiteraard worden deze gegevens alleen gebruikt door de medisch specialist(en) waarnaar u verwezen bent. Als u bezwaar heeft tegen inzage door deze specialisten kunt u dit kenbaar maken bij de bloedafname of bij het inleveren van materiaal. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Het bezwaar kan ook op dezelfde wijze weer worden ingetrokken. Meer informatie over uw Rijnstate patiëntdossier vindt u op Uw medisch dossier (rijnstate.nl)