Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Buizen met bloed

Mijn rechten en privacy

In Nederland bestaat veel wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg. Ook patiëntenrechten zijn wettelijk geregeld. Relevante wetten voor u als patiënt zijn de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u vragen hebben over uw patiëntenrechten, dan kunt u hiervoor terecht bij het Klachtenbureau. Meer informatie vindt u hier: Patiëntenrechten en Uw medisch dossier.

Informatie en toestemming

U heeft recht op informatie over uw behandeling. De zorgverlener is verplicht om u uitleg te geven over uw ziekte, over de verschillende mogelijkheden van onderzoek en behandeling en over de voor- en nadelen hiervan. Deze informatie heeft u nodig om toestemming te kunnen geven. U mag een onderzoek of behandeling ook weigeren. U heeft echter ook de plicht om de zorgverlener goed en volledig te informeren.

Laat u dus vooraf goed informeren:

  • Voordat u in het onderzoek of de behandeling toestemt, is het belangrijk dat u weet wat er gaat gebeuren, welke risico’s eraan zijn verbonden en of er bijvoorbeeld nog een alternatieve behandeling mogelijk is.
  • Naarmate een onderzoek of behandeling ingrijpender is, moet de arts u meer en specifieker informeren zodat u een goede afweging kunt maken om toestemming te geven (of te weigeren).

Vrije artsenkeuze

U mag zelf een arts kiezen. Deze keuzevrijheid geldt binnen de mogelijkheden van het ziekenhuis. Soms voeren namelijk slechts één of enkele specialisten specifieke onderzoeken of behandelingen uit. In dat geval heeft u dus minder of geen keuzevrijheid.

Second opinion

Voldoende informatie is belangrijk bij een ingrijpende behandeling. Twijfelt u over het advies van de arts, weet dan dat u het recht hebt om een tweede mening (second opinion) te vragen bij een andere specialist. Bijvoorbeeld als u zich afvraagt of behandeling echt nodig is. Of als u wilt weten of er nog andere behandelmogelijkheden zijn. Als u een second opinion wilt, bespreek dit dan eerst met uw eigen arts. Ga ook na bij uw zorgverzekeraar of de second opinion wordt vergoed.

Uw medisch dossier

De ziekenhuizen van Rijnstate bewaren uw gegevens in een medisch dossier. Dit dossier bevat naast aantekeningen over uw gezondheid gegevens over onderzoeken en behandelingen die u al heeft gehad. Om uw privacy te beschermen, is er de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat onder meer waarvoor het ziekenhuis uw gegevens mag gebruiken en hoe het ziekenhuis uw gegevens moet bewaren. Ook mag u volgens deze wet uw dossier inkijken of om een afschrift ervan vragen. Lees meer over medisch dossier.

Gebruik van overgebleven lichaamsmateriaal als bloed en urine

Bij sommige ingrepen en onderzoeken halen we lichaamsweefsel (zoals bloed, huid of spierweefsel) bij u weg voor verder onderzoek. Het materiaal dat overblijft, kan onder strikte voorwaarden worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, alsook voor kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van gecodeerd of anoniem materiaal. Gecodeerd betekent dat het materiaal een nummer krijgt. Daardoor weet alleen het ziekenhuis van wie het materiaal afkomstig is, maar niet de ontvanger van het materiaal.
Tegen het gebruik van anoniem en gecodeerd materiaal voor bovengenoemde doeleinden kunt u bezwaar maken. Dit heeft geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of voor uw behandeling. Voor het gebruik van direct naar u herleidbaar materiaal voor wetenschappelijk onderzoek of scholing/opleiding vragen we altijd uw toestemming.
Uw bezwaar kunt u aangeven bij het bloedprikken, bij het inleveren van materiaal, of laat het vóór de ingreep weten aan uw behandelend arts. Bezwaar hoeft u maar één keer te maken. Dit geldt dan voor alle toekomstige bloedafnames en inleveringen van materiaal.
Laat u niets weten? Dan gaan we ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen gebruik van uw resterende lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsdoeleinden en scholing/opleiding. U hoeft dan verder niets te doen.

Cameratoezicht

Op de terreinen van Rijnstate vindt vanwege beveiliging cameratoezicht plaats. De camera’s zijn zowel binnen als buiten de gebouwen te vinden. De beelden van de beveiligingscamera’s worden slechts ingezien door een of twee beveiligingsmedewerkers en worden maximaal 72 uur bewaard.

Informatieverstrekking via e-mail

Tijdens uw behandeling ontvangt u regelmatig post van Rijnstate. Steeds meer patiënten geven aan dat ze deze informatie liever per e-mail ontvangen. Rijnstate werkt daar graag aan mee, maar we moeten wel voorkomen dat uw gegevens in verkeerde handen vallen. Daarom gelden er enkele spelregels rondom communicatie via e-mail. Bekijk hiervoor onze veelgestelde vragen.

Mijn Rijnstate

Als patiënt van Rijnstate heeft u toegang tot het patiëntenportaal Mijn Rijnstate. Dit is een beveiligde website. U kunt hier onder meer informatie uit uw medisch dossier inzien en een e-consult starten. Een e-consult is een medisch consult per e-mail. Het is een alternatief voor een telefonisch consult of een consult in de spreekkamer. U stelt eenvoudig en veilig uw vraag aan uw zorgverlener via deze beveiligde website. Informatie die u geeft via Mijn Rijnstate wordt opgeslagen in uw patiëntendossier. Lees meer over Mijn Rijnstate

Legitimatieplicht

Als u onze diagnostieklocaties bezoekt vragen wij u om uw Rijnstate kaart mee te nemen. Als u geen Rijnstate kaart heeft neem dat uw legitimatiebewijs mee. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Identificatieplicht (rijnstate.nl)