Cookiemelding

Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Rijnstate gebruik van cookies, waaronder cookies van externe partijen voor Google Maps. Als u onze website blijft gebruiken of klikt op ‘cookies accepteren’ gaat u akkoord met deze cookies. Meer informatie hierover vindt u in ons cookie-beleid

Bloedbuizen MIL

Scholing

Scholing voor doktersassistentes en praktijkondersteuners

Workshops
Als nascholing voor doktersassistentes en praktijkondersteuners biedt ZekerWeten geaccrediteerde workshops aan. De onderwerpen zijn gebaseerd op wensen uit de huisartsenpraktijk.

Onderwerpen die al aan bod zijn gekomen: reizigers, wondverzorging, kinderziektes, urineweginfecties, hygiëne & infectiepreventie en SOA-diagnostiek. Bij de organisatie hiervan wordt tevens samenwerking gezocht met afdelingen/partijen (bijv. GGD) die deskundig zijn op het gebied van het betreffende onderwerp; dit biedt een meerwaarde voor degenen die de workshop volgen.

Actuele workshops:


Bijscholingsavond

Wij hebben scholingen hoog in het vaandel staan. Het bijhouden van kennis en kunde waarborgt en verhoogt de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dit komt ten goede aan de patiënt. Ook toont u als doktersassistent of praktijkondersteuner aan dat u uw kennis en kunde op peil houdt.

Aan de hand van voorbeelden delen we achtergrondinformatie en nieuwe kennis over diverse praktijkgerichte onderwerpen. Deze bijscholingsavonden worden 1x per 2 jaar gegeven in Rijnstate Arnhem en Rijnstate Zevenaar.

Accreditatie
Zowel de workshops als de bijscholingsavonden zijn Kabiz-geaccrediteerd. Als u Kabiz-geregistreerd bent, zorgt ZekerWeten voor het bijschrijven van de accreditatiepunten.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze relatiebeheerders via telefoonnummer 088 - 005 5100 of info@zekerweten.nl

Spiegelinformatie

Zorgverzekeraars eisen dat sinds 2015 spiegelinformatie aan huisartsen wordt verstrekt zodat zij inzicht krijgen in hun eigen aanvraaggedrag. Deze informatie wordt gespiegeld aan het gemiddelde wat huisartsen binnen het adherentiegebied aanvragen. Doel hiervan is dat de huisarts zijn aanvraaggedrag kan optimaliseren en zo kan bijdragen aan zinnige en zuinige zorg. Deze informatie verstrekken wij actief.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze relatiebeheerders via telefoonnummer 088 - 005 5100 of info@zekerweten.nl

Reflecterend testen

Met een aantal huisartsen in Arnhem zijn wij in 2016 begonnen met een pilot reflecterende laboratoriumdiagnostiek. In deze pilot beoordeelt de laboratoriumspecialist bij aangevraagd laboratoriumonderzoek proactief de uitslagen en voegt als het nuttig is één of meer laboratoriumtesten en een toelichting toe. Deze extra feedback heeft als doel om sneller de juiste diagnose te stellen, extra bloedafnames te voorkomen en de kwaliteit van het onderzoek te verhogen.

Een voorbeeld: een bloedmonster wordt ingestuurd om te testen op ijzergebrek, maar uit de test blijkt dat er juist een verhoogd ijzergehalte in het bloed is. Proactief voeren wij dan twee simpele extra testen uit, waardoor duidelijk wordt of sprake is van een ontsteking, een leverafwijking of een erfelijkheidsprobleem. De uitkomsten van deze testen koppelen wij met een interpretatie terug aan de huisarts. Door het vervolgonderzoek direct in te zetten, hoeft de huisarts deze diagnostiek niet zelf opnieuw aan te vragen en hoeft de patiënt niet nogmaals bloed af te geven. 

Met deze reflecterende diagnostiek willen we sneller de juiste diagnose stellen, aanvullende bloedafnames voorkomen en de kwaliteit van de interpretatie van laboratoriumuitslagen verhogen. 

Ook koppelen wij direct terug als een verkeerde of overbodige diagnostiek  wordt aanvraagd. Dit gebeurt bijvoorbeeld als combinaties van bepalingen worden aangevraagd, terwijl één bepaling volstaat. Wij maken zoveel mogelijk gebruik van landelijke richtlijnen en/of standaarden, zoals NHG-standaarden.

Neem voor meer informatie contact op met één van onze relatiebeheerders via telefoonnummer 088 - 005 5100 of info@zekerweten.nl

Geaccrediteerde Huisartsen Nascholing van Rijnstate

De Unit eerste-tweede lijn van Rijnstate organiseert ‘Geaccrediteerde Huisartsen Nascholing van Rijnstate’. Deze nascholingscyclus is opgezet met medewerking van en in samenwerking met de WDH. De huisartsennascholingen leveren u twee accreditatiepunten op per avond. 

Neem voor meer informatie contact op met de Unit eerste-tweede lijn via telefoonnummer 088 - 005 6897 of uniteerstetweedelijn@rijnstate.nl